Altındağ Belediyesi 2 gayrimenkul satıyor! Yatırımcılar dikkat!

Altındağ Belediyesi 2 gayrimenkul satıyor! Yatırımcılar dikkat!

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığı, Ankara Altındağ Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan iki adet gayrimenkul için satış ihalesi düzenliyor. Söz konusu ihale 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek..

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığı,  Ankara  Altındağ Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan iki adet gayrimenkulü satışa çıkardı.

Satışa çıkarılan gayrimenkullerin muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL ve 3 milyon 260 bin TL belirlenirken, geçici teminat bedelleri ise 83 bin TL ve 98 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından:
Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Yunus Emre (Güneşevler) Mahallesinde bulunan ve
aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz dairelerinin; 5393
sayılı Yasanın 69. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan
diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.
1- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No:
177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda
yapılacaktır.
2- Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3. Katta bulunan Emlak ve
İstimlak ve Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 19 Temmuz 2022 saat
16:00’ya kadar yatırılacaktır.
3- İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.
İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni
ikametgahının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek
şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,
İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen
faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin
sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir
noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.
İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde,
temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin
verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri
gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek
kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de
şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,
İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek,
federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette
bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı,
dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması
hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon
veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

Paylaş :

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı ?

Telefonunuzu bırakın sizi arayalım. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım.

© 2017 PREMAEMLAK.COM. Tüm hakları saklıdır.
>>Dil Değiştir <<